เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี วิชาศึกษาด้วยตนเองแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อ พัฒนาด้านภาษา และการสื่อสารครับ จาก Chula Mooc สืบสานสาระมหาชาติ 2566

สวัสดีครับ เกียรติบัตรออนไลน์มีวิชาศึกษาด้วยตนเองแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อ พัฒนาด้านภาษา และการสื่อสารครับ จาก Chula Mooc เรียนจบมีเกียรติบัตรเก็บไว้ใส่แฟ้มสะสมผลงานได้ครับ ประจำปีการศึกษา 2566เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี วิชาศึกษาด้วยตนเองแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อ พัฒนาด้านภาษา และการสื่อสารครับ จาก Chula Mooc เป็นเรื่องสืบสานสาระมหาชาติ

รายละเอียดการพัฒนาด้านภาษา และการสื่อสาร

รายละเอียดการพัฒนาด้านภาษา และการสื่อสาร

การเขียนแสดงความคิดเห็น

เนื้อหารายวิชา

วิชา สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง) เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องมหาชาติและการเทศน์มหาชาติมาเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาคมทุกระดับอย่างกว้างขวาง โดยมีการเรียบเรียง และคัดสรรเนื้อหาที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ถูกต้องและเหมาะสม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

ลงทะเบียนอบรมที่นี่

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

Note

ช่องค้นหาสวยๆ

1. ระบบเต็มหรือจำกัดจำนวนต่อวัน แนะนำให้ทำช่วงเช้า

2. ใส่อีเมล์ผิดต้องใช้ gmail เท่านั้น

3. คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4. ต้องใช้เวลาในการตอบกลับอีเมล์ อาจนานถึง 1วัน

5. อาจอยู่ในเมล์ขยะ

6. บางเพจจำกัด gmail และให้ทำได้เพียงครั้งเดียว

7. บางเกียรติบัตรไม่ส่งทางอีเมล์ต้องดาวโหลดจากเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราเป็นผู้ช่วยกระจายข่าว
มิใช่ผู้จัดอบรมแต่อย่างใด

ติดตามเพจ FACEBOOK :

เกียรติบัตรออนไลน์ คลิ๊กตามเพจ

เกี่ยวกับเรา

เกียรติบัตรออนไลน์.com สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่การอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อรับเกียรติบัตร เพื่อให้ท่านที่สนใจนำไปใช้เและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ เกียรติบัตรออนไลน์ อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด